Vaporizer – Röka cannabis med Vaporizer är ofarligt för hälsan

Det vedertagna sättet att inta cannabis är inhalering av irriterande och till viss del giftiga nedbrytningsprodukter från den brinnande cannabisen, något som kan exkluderas helt och hållet genom förångning i en vaporizer. Extraktion och inandning av cannabinoideteriska oljor under antändningstemperatur av både råolja och raffinerade cannabisprodukter ger signifikant lindring av irritation i munhålan.

Den vanliga irriterande och giftiga nedbrytningsprodukter av brinnande användas med rökning är helt undvikas med förångning.Extraktion och andas in cannabinoid eteriska oljor under antändningstemperatur av både råolja och raffinerade cannabisprodukter ger signifikant lindring av irritation i munhålan och det trakeobronkiala trädet genom minskning av pyrolytiska nedbrytningsprodukter.

Första vaporizern 500 år före kristus

Pythagoras grek
Pothead?

Herodotos först beskrevs förångning cannabinoider i 500 år före kristus:

“The Scythians then take the seeds of this hemp and, creeping under the mats, they throw them on the red hot stones; and, being so thrown, they smolder and send forth so much steam that no Greek vapor bath could surpass it. The Scythians howl in their joy at their vapor-bath. This serves them instead of bathing, for they never wash their bodies with water.”[i]”

Cannabinoidernas olika kokpunkter påverkar vaporiseringen

Renade cannabinoider har fått sin kokpunkt fastställd mellan 150 ° – 180 ° C med hjälp kav en vaporizer. (302 ° – 356 ° F) av Wood, Spivey och Easterfield (J Chem S, V lxix, 539) i “20th Ed. 1918 U.S. Dispensatory”.[ii]

The Merck Index listar kokpunkten av delta 1 tetrahydrocannabinol som 200 ° C (392 ° F) [iv]

Författare rekommenderar förs att använda vaporizer för att vaporisera cannabinoider 1993 [v] med iakttagelsen att vaporisering av cannabinoider sker under antändningstemperatur med mycket mindre exponering mot de många nedbrytningsprodukter av förbränning. Vaporizers, var en video som publicerades 1999 och uppdaterade 2002 för att dokumentera olika enheter i bruk. [Vi]
Gieringer genomförde studien i två delar där man jämförde att vaporisera cannabis med att röka cannabis. Man fann att röka cannabis med vaporizer inte genererar någon tjära eller andra restprodukter som skapas vid normal förbränning. [Vii]

volcano vaporizer
Volcano Vaporizer

“The Superior Vaporizing Technique McCoy TR “[viii] är en noggrant dokumenterad beskrivning av använda Vripmaster Vaporizern som innehåller olika justerbara värmepistoler.

Juni 2000 på Internationella Cannabinoidtestinteraktion mötet Research Society Oakland Cannabis Buyers Cooperative regissören Jeff Jones visade ett Vripmaster / Steinel HG3002LCD värmepistol.

Classic Pharmaceuticals sponsrade den första vaporizer-tävlingen i Redway den 11 november 2000 som bestod av åtta deltagare och minimal publicitet.

Många patienter som rökt cannabis mer vaporizer har i många fall rapporterat att de föredrar vaporisering av cannabis eftersom ångorna är så milda för lungorna att rökningen inte längre känns ohälsosam. Frånvaron av nedbrytningsprodukter gör att endast de eteriska oljorna frigörs från cannabisen som för med sig en mycket behaglig doft. Olika temperaturer accentuerar dessutom olika smaker i cannabisen, delikata och distinkta aromer och smaker vid lägre temperaturer kan ändra karaktär och intensivitet allt eftersom temperaturen ökar. Utöver smaken frigör de olika temperaturtrösklarna vid vaporisering en varieté av cannabinoider som skiljer sig beroende på hur mycket du varm cannabisen blir. Detta eftersom kokpunkten för olika cannabinoider skiljer sig ofta något åt, varför också de psykiska effekterna differentieras i samspel med uppvärmningen.

Cannabisångor gör dig hög redan vid rumstemperatur

soptunna vaporizer
Denna metod rekommenderas inte
Om man bara startar vid rumstemperatur så kan en hög med trimmade buds i ett rum påverkar mig och andra som inte anpassat sig till omgivande nivåer av cannabisånga. Redan vid rumstemperatur frigörs med andra ord tillräckligt mycket cannabinoider från blomställningarna på cannabisen för att ge en psykoaktiv effekt vid inhalering. Med nermald “rå” cannabis som kompletteras med raffinerade cannabisharts vaporiseras vid lägre temperaturer. (87 – 93 ° C).

Även fast Merck listar Delta 1,9-THC s med en kokpunkt på 200 grader så är min subjektiva upplevelse att det finns bra mycket med cannabinoider som är aktiva vid betydligt lägre temperaturer.

Jag skulle starkt rekommendera att alla cannabisanvändare, odlare som konnässörer, att alltid använda en vaporizer för kvalitétskontroll. Det blir mycket lättare att upptäcka problem med besprutning och andra föroreningar vid vaporisering än traditionell rökning av cannabis. Likaså bör cannabis i Cannabis Cup (och liknande tävlingar) rökas med vaporiser för en rättvis, komplett och sofistikerad upplevelse av produkten.

Vaporizer är   ett framträdande genombrott i cannabisläkemedel på grund av hälsosäkerheten och elimineringen av nackdelarna som cannabisrökning annars kan föra med sig. Dessutom förhöjs njutningen av smakerna och dofterna genom de estetiska dimensioner som ryms i cannabisen och bäst levereras via vaporisering.

Sist men inte minst är vaporizer en bra lösning på EU-förbudet om tobaksrökning inomhus på arbetsplatser då passiv “rökning” från vaporizern inte påverkar omgivningen.

Hur röker man vaporizer?

En bild säger mer än tusen ord, en film säkert miljoner. Kolla youtubeklippet:

Källor

[i] Kimmens AC Tales of Hashish William Morrow & Co NY 1977 Herodotus, histories iv. 73-75 (5th Century B.C.) 270 – 271.

[ii] Remington, JP, Wood, HC, et al The Dispensatory of the United States 20th Ed. 1918 pp 276 281.

[iii] Adams R, Marijuana NY Acad of Med v 18, 1943 Reprinted Marijuana Medical Papers, 1839 – 1972 Ed Mikuriya, TH MediComp Press 1973 345 – 374

[iv] The Merck Index 12th Ed Merck & Co. Whitehouse Station, NJ 1996 p 1573

[v] Mikuriya, TH Vaporization of Cannabinoids: A Preferable Drug Delivery Route mir.drugtext.org/druglibrary/schaffer/hemp/vaporize.htm 12/16/93

[vi] Cannabis Vaporizers video Classic Pharmaceuticals – Godfrey Productions 1999 5min 15 seconds. Presented at First National Clinical Cannabis Therapeutic Conference, Iowa City, 2000 and Biorresouces Hemp 2000, Wolfsburg Germany.

[vii]Gieringer, D Newsletter of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
MAPS – Volume 6 Number 3 Summer 1996, Update NORML News Jan 11, 2001

[viii] McCoy TR The Superior Vaporization Technique 1998 10 pp VRIPTECH rev 4/20/00 ©1998 VripTech Int. 1998

 

3 tankar på “Vaporizer – Röka cannabis med Vaporizer är ofarligt för hälsan”

  1. Vaporizers är sannerligen framtidens sätt att bruka cannabis. Kände personligen att både smaksinnet och flåset blev bättre när man slapp andas in giftet från förbränt material. Skönt att slippa ge sig ut i vinterkylan dessutom! :-)

    Svara

Lämna en kommentar