Stöd för att legalisera cannabis är högre än någonsin

50% av amerikanarna vill legalisera cannabis, en ökning med hela fyra procent på bara ett år. Detta enligt en färsk Gallup-undersökning som släpptes för ca en månad sedan. För att sätta det hela i perspektiv kan man jämföra siffrorna med den första enkäten om frågan att legalisera cannabis genomfördes i staterna — då blev resultatet endast 12% som var för en legalisering och hela 84% var emot en legalisering av cannabis.

Dr. Christopher Glenn Fichtner är författare till boken “Cannibanomics”, som berör de potentiella fördelarna med att legalisera cannabis. Han är för en legalisering av drogen, men med restriktioner liknande de som redan finns för tobak och alkohol.

Dr. Fichtner

Det är väldigt svårt att argumentera på en medicinsk grund att cannabis eller marijuana i ren örtform är farligare än alkohol,””Idéen är att en reglerad tillgång till produkten ökar säkerheten…””Cannabis spelar en stor roll i ny kriminalitet, en väldigt stor del av de individer som blir inslussade i rättssystemet är vanliga amerikaner”

 

Gallup-undersökningen är baserad på telefonintervjuer som genomfördes 6-7 oktober 2011, via ett slumpmässigt urval av 1,005 vuxna.

 

Lämna en kommentar