En av fem kanadensare röker på

En av fem (19%) av kanadensare över 18 år har brukat cannabis under det senaste året och nära en fjärdedel kommer att bruka cannabis när det slutligen blivit lagligt i Kanada. Majoriteten vill även att cannabisen säljs via statligt ägda etablissemang, liknande det svenska alkoholmonopolet. Odlingen vill man däremot kunna sköta i privat regi. Det visar en enkät från ForumResearch som över 1300 personer svarat på.

kanada-studie

Enkäten visar ett stort stöd från myndiga personer för att legalisera cannabis så snart som möjligt. Endast 24% var fullständigt mot legaliseringen. Personerna har även blivit tillfrågade hur de anser att cannabis bör säljas på laglig väg i Kanada och den modell som fick störst stöd var att ge företag tillstånd att odla cannabis som sedan säljs via statligt ägda affärer. Bland personer som röker cannabis är det relativt jämnt stöd mellan modellerna företagslicens (31%), privatlicens (33%) och en kombination av båda (28%). Lustigt nog ville en 8% av de tillfrågade som hade rökt cannabis inom det senaste året inte att någon laglig distribution skall möjliggöras av staten.

Skatteintäkter från cannabis till minskad statsskuld

Vad ska man då göra med pengarna som den kanadensiska staten kommer dra in ifrån sin lagliga weedförsäljning? Här ville den största gruppen (21%) att pengarna skulle gå till att betala tillbaka på statens lån. Näst på listan kom insatser för behandling av drogproblematik vilket 17% var för.

Hela studien finner du hos Forum Research

Lämna en kommentar