7.700 normaldoser cannabis i Uppsalakisset

Hur många i Uppsala använder cannabis? Uppsala Universitet har i sitt projekt U-Fold mätt halterna av THC i det sanitära vattnet underden 26:e september som man genomförde testet. Det bor ca 167.000 personer inom testområdet så om man ska förlita sig på testet innebär det att 4,6% av invånarna hade rökt på nyligen. Testet är däremot inte väldigt exakt och ger mer en fingervisning om att en stor del av Uppsalaborna konsumerar cannabis.

http://www.ergo.nu/nyheter/20151124-s%C3%A5-mycket-cannabis-finns-i-uppsalakisset

Lämna en kommentar