Cannabisfrön – Lagligt att köpa i Sverige 2020?

Guiden vi skrev 2014 om huruvida det är lagligt eller inte att köpa cannabisfrön har lästs över 60 000 gånger sedan den publicerades. Kul med intresset! Här kommer en purfärsk uppdaterad version för dig som undrar hur läget ser ut nu.

Sedan dess har inga radikala förändringar skett, men det har skrivits en del om ämnet. Det ökade intresset av CBD för medicinskt bruk har även genererat en del intressanta (läs: “tragiska”) rättsfall för odlare av laglig cannabis.

Vill du veta hur läget ser ut 2020 så är det har du svar och källor här! Sidan uppdaterades senast 2020-10-17.

Innehåll

  1. Är det lagligt att köpa cannabisfrön i Sverige?
  2. Kommer det bli olagligt att handla med frön?
  3. Är frön från cannabisplantan olagliga?
  4. Var kan man beställa cannabisfrön på nätet?

Är cannabisfrön lagligt att köpa i Sverige 2020?

Ja, det är fullt lagligt att köpa cannabisfrön i Sverige.

Lawline svarar så här på frågan i en tråd om huruvida cannabisfrön är skäl för husrannsakan:

“Det är inget brott i sig att beställa eller inneha cannabisfrön. Det är däremot olagligt att framställa narkotika, det vill säga att odla fröet, en gärning som benämns narkotikabrott.”

Det är alltså inte ett lagbrott att beställa cannabisfrån på nätet, varken inrikes eller från t ex Nederländerna eller USA där de största fröbankerna är etablerade. Lika lagligt är det att om du köper från fysiska butiker eller personer i Sverige.

Värt att notera är däremot att om polisen misstänker att du planerar att framställa narkotika så är det tillräcklig grund för husrannsakan. Detta eftersom fängelse finns på straffskalan för narkotikabrott. Om polisen ser dig köpa frön eller blir tipsade av tullen om en försändelse som är på väg till din adress så kan de i teorin göra husrannsakan hos dig för att undersöka.

Ett konkret exempel på detta finns i artikeln om Jens Waldmann på Drugnews:

“Men tullen hittade en påse cannabisfrö på väg till hans adress och i april ifjol gjorde polisen husrannsakan och fann nära 125 gram cannabis som han just skördat. Det skulle räcka ett år.”

Sammanfattningsvis:

  • Att köpa cannabisfrön är inte olagligt i Sverige, oavsett om du beställer utrikes eller inrikes
  • Tullen kan inte beslagta frön efter som de inte är olagliga att inneha
  • Tullen kan tipsa polisen om att du beställt frön vilket kan leda till husrannsakan

Med andra ord – så länge du inte odlar cannabis, vilket är ett lagbrott, så kan du vara helt lugn när du köper frön.

Kommer det bli olagligt att köpa cannabisfrön?

Nej, det verkar inte som att denna fråga kommer prioriteras av Sveriges riksdag.

Det är omöjligt att säga vad som kommer ske i framtiden. Senast 2016 lämnade Anders Hansson (M) in Motion 2016/17:3258 angående cannabisfrön i som löd:

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en tillståndsplikt för företag eller personer som befattar sig med cannabisfrön och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att införa en lagstiftning som förbjuder försäljning, köp och innehav av cannabisfrön och tillkännager detta för regeringen.

Motionen behandlades i Socialutskottets Betänkande 2017/18:SoU8 men fick avslag och ingen ny motion har skapats sedan dess.

Är cannabisfrön olagliga?

Nej, cannabisfrön är inte olagliga så länge de inte sätts i jord eller på annat sätt används för att framställa cannabis.

Misstanke om att framställa cannabis kan leda till husrannsakan.

Var kan man beställa cannabisfrön?

Vi har ett gäng länkar i vår större guide om cannabisfrön i Sverige.

Något mer du undrar över?

Kommentera nedan!

Lämna en kommentar