Ny forskning: Cannabis sänker INTE ditt IQ

Ett av de vanligaste argumenten mot användning av cannabis som ofta används ivrigt av anhängare av förbud och kristen moral är det som brukar målas upp som en generell sanning – man blir ju faktiskt DUM av att använda cannabis.

Men vad säger modern forskning om saken? Hur många IQ-poäng blåser man ut med var bloss cannabisrök?
Noll.

En studie genomförd av amerikanske forskare har följt över 200 tvillingpar och testat deras kognitiva förmåga först vid mellan 9 och 12 års ålder och sedan mellan 17 och 20 års ålder. Personerna som ingick i studien fick delge hur ofta dom brukat cannabis och annan information som familjebakgrund, genetiska förutsättningar och socioekonomisk situation. Syftet med studien var att testa teorin om att användning av cannabis försämrar hjärnans kognitiva förmåga och sänker IQ vid regelbunden användning.

Forskarna ville pröva tre kriterier för att mäta bevisen för eller emot ett kausalt samband mellan användning av cannabis och försämrad kognitiv förmåga:

  1. Om cannabis de facto sänker användarens IQ måste en försämring i IQ mätas efter att en person börjat bruka canabis. Detta i kontrast till de studier som spelar på association där man tar X antal cannabisanvändare från socioekonomiskt utsatta grupper och pekar på deras statistiskt avvikande IQ, vilket lika gärna kan bero på tillgång till utbildning och familjesituiation.
  2. Om cannabis sänker användarens IQ bör det finnas en relation till doseringen. En högre användning av cannabis borde resultera i en större sänkning och vice versa.
  3. Om cannabis sänker användarens IQ och sambandet är kausalt så bör förändringen vara beständig även då genetiska och sociala faktorer har tagits med i beräkningen.

I de 6 områden man testade personernas kognitiva förmågor så var det i två områden som man kunde utmäta en försämring i testen vilka var ordförråd och information. När det gällde de övriga 4 områden som rör problemlösning och “dynamisk intelligens” fanns det ingenting som visade på ett försämrat resultat hos cannabisanvändarna. Här drar man slutsatsen att cannabis inte ligger till grund för det försämrade resultatet inom inlärd information utan pekar på bevis som tyder på att befintliga beteendestörningar hos testpersonerna som gjorde dem mottagliga för sänkt IQ och missbruksproblematik.

Anledningen till att man kunde eliminera sambandet mellan cannabis och de försämrade resultaten var att de personer som fått sämre resultat även rapporterat alkoholmissbruk och även andra substanser. Studien fann även inget samband mellan högre användning av cannabis och försämrade resultat i IQ-tester.

Studien finner du i sin helhet här

1 tanke på “Ny forskning: Cannabis sänker INTE ditt IQ”

Lämna en kommentar