Cannabis minskar epileptiska anfall enligt färsk studie

Epilepsy Society, som är en organisation vars syfte är att sprida kunskap och medvetenhet kring epilepsi, rapporterar om en amerikansk studie som bekräftar att cannabis kan hjälpa patienter med epilepsi (studien publicerades i Lancet Neurology). I studien testades 214 patienter i åldern 1-30 år som lider av behandlingsresistent epilepsi som uppstått i barndomen. Patienterna fick doser om 2-5mg/kg till en början som stegrades till 25-50mg/kg beroende på toleransutveckling. Genom detta kunde man övervaka huruvida ökad dosering medför risker och korrelationen mellan minskat antal epileptiska anfall.

Forskningarnas menar att studien visar på att cannabidiol kan minska förekomsten av epileptiska anfall och är tillräckligt säkert/oskadligt för att behandla barn.

Lämna en kommentar