Legalisera Cannabis: Principer för Ansvarsfull Användning av Cannabis

En cannabisbrukare riskerar hårda straff-och civilrättsliga påföljder, vilket inte ger någon samhällsnytta och orsakar fruktansvärda orättvisor. Av skäl som rör allmän säkerhet, folkhälsa, ekonomi och rättvisa bör förbud och lagar som rör ansvarsfullt personligt bruk av cannabis upphävas (legalisera cannabis).

I ett led att anamma ovanstående påstående så har organisationen NORML‘s styrelse gjort ett försök att definera ansvarsfull användning av cannabis.

“Principer för ansvarsfull användning av cannabis” är 5 punkter som försäkrar brukaren och brukarens omgivning de bästa förutsättningarna för god fysisk och mental hälsa.

 

Principer för ansvarsfull användning

  • Vuxna endast
  • Ingen körning
  • Set och setting
  • Motverka missbruk
  • Respektera andras rättigheter

Principer för Ansvarsfull Användning av Cannabis

barn cannabis

Vuxna endast

Cannabiskonsumtion är endast för vuxna. Det är oansvarigt att ge cannabis till barn.

Många saker och aktiviteter är lämpliga för unga människor, medan andra absolut inte. Barn kör inte bil, ingår inte avtal, gifter sig inte, och de får inte använda droger. På samma sätt som det är orealistiskt att förvänta sig att en person går igenom en livstid utan att kunna köra bil, skriva avtal och ingå äktenskap, kan vi inte förvänta oss en livstids avhållsamhet ifrån alla droger, inklusive alkohol. Snarare är vår förväntan och förhoppning för unga människor att de växer upp till ansvarsfulla vuxna. Vår skyldighet för dem är att visa vad det betyder.

smoke-and-driveIngen körning

Den ansvarsfulla cannabisbrukaren opererar inte ett motorfordon eller andra farliga maskiner under påverkan av cannabis, och inte heller (som andra ansvarsfulla medborgare) under påverkan av andra sinnesförändrande substanser eller villkor som mediciner oqch trötthet.

Även om cannabis sägs av de flesta experter vara säkrare än alkohol och många receptbelagda läkemedel med bilister, ansvarig cannabiskonsumenter verkar aldrig motorfordon i en nedsatt kondition. Den allmänna säkerheten kräver inte bara att nedsatt förare tas bort från vägen, men detta mål åtgärder för nedskrivningsbehov skall utvecklas och användas, i stället för kemiska tester.

Set och setting

De ansvariga cannabisbrukaren kommer att noga överväga hans / hennes set och setting, som reglerar användningen därefter.

“Set” refererar till användarens psykiska attribut som värderingar, personlighet, erfarenheter m m. “Setting” hänvisar till praktiska och sociala omständigheter som var och med vem man är. Den ansvarsfulla cannabisbrukaren är vaksam kring förutsättningar som tid, plats, umgänge, humör, etc. – och tvekar inte att säga “nej” när dessa villkor är inte bidrar till en trygg, trevlig och/eller produktiv upplevelse.

Motverka Missbruk

Användning av cannabis, i den utsträckning att det skadar hälsa, personlig utveckling eller prestation, är missbruk och motarbetas av ansvarsfulla cannabisbrukare.

Missbruk innebär skada. Det som är skadligt bör motarbetas, det som inte är ett nödvändigt ont.

Kriget mot  narkotika har markandsförts som en kamp mot “drogmissbruk”, men istället för att fokusera på missbruk har åtgärdernas effektivitet spätts ut genom att fokusera på all droganvändning, oavsett missbruk eller inte. Om missbruk av cannabis specifikt skall bekämpas är det viktigt att det tas fram tydliga standarder för att identifiera och definiera vad som är cannabismissbruk.

Respektera andras rättigheter

De ansvarsfulla cannabisbrukaren kränker inte andras rättigheter, följer accepterade standarder av artighet och allmän anständighet, och respekterar dem som vill undvika cannabis helt.

Ingen får kränka andras rättigheter, och inga missbruksproblem ursäktar sådana brott. Oavsett inställning till cannabisens legala status kommer ansvarsfulla brukare ta hänsyn till samma lagar och regler som rör tobaksrökning på offentliga och privata platser.

 

Lämna en kommentar