Medicinsk cannabis minskar läkemedelsöverdoser

Det förekommer 25% färre dödsfall till följd av läkemedelsöverdoser från 1999-2010 i de stater där patienter har tillgång till cannabis för medicinskt bruk. Om effekten beror på substituering eller en mer allmänt progressiv inställning till narkotika är öppet för debatt, men tillgången till laglig cannabis har räddat åtskilliga liv.

Detta visar en amerikansk studie utförd av forskare vid University of Pennsylvania som har följt utvecklingen hos tretton amerikanska stater som legaliserat cannabis för medicinskt bruk. Resultaten är slående och visar på ett tydligt samband mellan en drastisk minskning i antal dödsfall relaterade till opioida läkemedel i de stater där man legaliserat cannabis för medicinskt bruk.

Grafen nedan visar utvecklingen av dödlighet i takt med att tid fortlöpt efter det att cannabis legaliserats:

cannabis-dödlighet

Forskarna drar följande slutsats av studien:

Lagar som tillåter medicinsk cannabis leder till signifikant sänkt överdosdödlighet till följd av opioider.

 

Lämna en kommentar