SvD: Det pågår en revolution i USA

Cannabis beskrivs allt oftare som en mirakelmedicin mot bland annat svåra fall av epilepsi. 80 procent av USA:s befolkning bejakar cannabis som läkemedel, och i boken ”Pot inc” jämförs cannabis gradvisa godkännande med den process som akupunkturen gick igenom för ett par decennier sedan.

http://www.svd.se/kultur/understrecket/medicinsk-revolution-pa-grasniva_3522326.svd

Lämna en kommentar