Hanna Wagenius (Centerpartiets Ungdomsförbund) Vill Legalisera Cannabis

Hanna Wagenius är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och vill legalisera cannabis.

I en väldigt kortfattad intervju på metro uttrycker Hanna sin åsikt om huruvida cannabis skall legaliseras eller inte i Sverige

Ska man få bruka narkotika?
– Jag vill legalisera cannabis.

Intervjun på metro erbjuder ingen mer information om hennes åsikter i cannabisdebatten, men vi tycker ändå det är trevligt att en såpass relativt erkänd och etablerad politiskt engagerad person vågar tala klarspråk i frågan. Hanna har däremot uttalat sig i tidigare intervjuer om legaliseringsfrågan där den också fått mer utrymme rent textmässigt. En intervju av Öresundsposten gjord i våras är helt ägnad cannabisfrågan och erbjuder en något mer informativ bild av hennes (och förbundets) åsikter.

CUF vill också frånta den organiserade brottsligheten en inkomstkälla. Med en öppen och laglig försäljning blir det ett annat socialt sammanhang än i dag och cannabis blir då inte samma inkörsport till tyngre droger som det nu kan vara, enligt CUF:s resonemang.

För den som vill veta mer om Hannas och CUF:s åsikter i cannabisfrågan länkar vi vidare:

 

Lämna en kommentar